Stel ons een vraag

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.

Waar vindt u ons

Open
Close

Een particulier laat een huis bouwen met niet-geïntegreerde zonnepanelen op het dak en op een overkapping. De zonnepanelen hebben zelf geen functie als dakbedekking. De particulier vraagt BTW terug over de (aanleg van de) zonnepanelen, 50% van het dak en de overkapping. De Belastingdienst kent alleen aftrek toe over de (aanleg van de) zonnepanelen zelf. Wie heeft gelijk?

Volgens de rechter heeft de Belastingdienst gelijk.  

De particulier zou de kosten voor de bouw van de woning en de overkapping ook hebben gemaakt, wanneer hij niet de zonnepanelen zou hebben aangeschaft. Daarom zijn de uitgaven voor het dak en de overkapping niet gedaan ten behoeve van het met zonnepanelen opwekken en tegen vergoeding leveren van energie, de BTW-belaste activiteit. Daarmee ontbreekt rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de bouw van de woning en de overkapping enerzijds en de levering van energie anderzijds.

De kosten voor de bouw van de woning en de overkapping maken ook geen deel uit van de algemene kosten voor het opwekken van energie. Bovendien zijn de kosten voor de aanleg van de woning en de overkapping niet (deels) opgenomen in de prijs van de verrichte prestaties, het leveren van energie.

Let op: In een vergelijkbare zaak wilde een koper van een rijwoning met losse zonnepanelen op het dak de BTW op een deel van de bouwkosten van de woning in aftrek brengen. Op basis van eenzelfde argumentatie wijst de rechter ook dat af. Uitsluitend de BTW op de (aanleg van de) zonnepanelen is aftrekbaar.

Geen bezwaar, geen rechtsherstel box 3

20 - mei - 2022

Een belastingplichtige die voor box 3 niet viel onder de massaalbezwaarprocedure en van wie de aanslag inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 onherroepelijk vaststaat, heeft geen recht op rechtsherstel. In dat geval bestaat ook geen recht op ambtshalve vermindering van de aanslag. Dat heeft de Hoge Raad op 20 mei 2022 geoordeeld.

Lees verder »

Minimumloon stijgt per 1 juli 2022

20 - mei - 2022

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Wat betekent dit per 1 juli 2022?

Lees verder »

Bezoekadres

Deventerstraat 379
7322 RH Apeldoorn

tel. 055 – 366 01 55

Postadres

Postbus 442
7300 AK Apeldoorn

Bel mij

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.