Stel ons een vraag

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.

Waar vindt u ons

Open
Close

Leent u als werkgever geld aan een werknemer en betaalt de werknemer u minder rente dan een kredietverlener? Dan heeft de werknemer een rentevoordeel. In een nieuwe handreiking geeft de Belastingdienst hier uitleg over.

Rentevoordeel soms onbelast
Voor een personeelslening voor een (elektrische) fiets of een elektrische scooter geldt een nihilwaardering voor het rentevoordeel. Dit geldt ook binnen een cafetariaregeling. 

Bij alle andere personeelsleningen is het rentevoordeel belast. Bij een personeelslening voor een eigen woning zijn ook de kosten die aan de lening zijn verbonden belast.

Rentevoordeel berekenen
U berekent het rentevoordeel door een marktconform percentage van het geleende bedrag te nemen. Als de werknemer rente heeft betaald, trekt u het betaalde rentebedrag af van het marktconforme rentebedrag. Dit rentevoordeel is belast loon voor de werknemer. U mag het rentevoordeel ook aanwijzen als eindheffingsloon. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing. 

Rentevoordeel eigen woning niet aanwijzen
Het rentevoordeel inclusief de kosten van een personeelslening voor een eigen woning mag u niet aanwijzen als eindheffingsloon als het gaat om een lening waarvan de rente aftrekbaar is in de inkomstenbelasting. Het rentevoordeel inclusief de kosten zijn altijd loon van de werknemer. 

De werknemer kan het belaste rentevoordeel en de kosten zelf weer aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting bij de eigenwoningregeling onder de voorwaarden die daarvoor gelden.

Wanneer rentevoordeel aangeven?
De afspraken die u met de werknemer heeft gemaakt over de aflossing van de lening, bepalen wanneer u het rentevoordeel moet aangeven. Als de werknemer bijvoorbeeld maandelijks aflost door betaling of verrekening, moet u het rentevoordeel ook maandelijks aangeven. Lost de werknemer ergens in het jaar een gedeelte af, dan geeft u het rentevoordeel aan in de aangifte loonheffingen over dat tijdvak.

Voor het rentevoordeel van de personeelslening voor een eigen woning mag u ook elk aangiftetijdvak een zo goed mogelijk geschat bedrag aan rentevoordeel aangeven. In het laatste aangiftetijdvak van het jaar verrekent u dan het daadwerkelijke rentevoordeel.

Let op: De werkgever blijft inhoudingsplichtige voor een ex-werknemer die een rentevoordeel geniet, zolang dit rentevoordeel blijft bestaan. Als de werknemer uit dienst is, vormt het rentevoordeel loon uit vroegere dienstbetrekking.

Wetsvoorstel vermogensbelasting 2024

12 - augustus - 2022

Enkele partijen hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een Wet vermogensbelasting 2024. Deze belast het vermogen zelf en in plaats van de fictieve inkomsten uit het vermogen (Box 3). Zo beogen de indieners de huidige problemen met Box 3 op te lossen. Maar er speelt meer.

Lees verder »

Subsidie: Mijn Digitale Zaak

09 - augustus - 2022

Digitalisering kan u helpen om te groeien met uw bedrijf. Veel ondernemers willen wel digitaliseren, maar weten niet goed waar zij moeten beginnen. Of de mogelijkheden die zij zien, zijn te kostbaar. Daarom is er een subsidie voor ondernemer in het MKB met 2 tot 50 werknemers: Mijn Digitale Zaak.

Lees verder »

Bezoekadres

Deventerstraat 379
7322 RH Apeldoorn

tel. 055 – 366 01 55

Postadres

Postbus 442
7300 AK Apeldoorn

Bel mij

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.