Stel ons een vraag

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.

Waar vindt u ons

Betrouwbare cijfers. Gedegen analyse. Toekomstgericht advies
Open
Close

Jaarrekening opstellen

Een jaarrekening is het financiële jaarverslag over uw bedrijf. De jaarrekening geeft inzicht in de resultaten, bezittingen, schulden en het vermogen van uw onderneming. Deze bedrijfsresultaten bieden u, en andere beslissers zoals aandeelhouders en vennoten, essentiële informatie om uw onderneming te besturen. Een jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en een bijbehorende toelichting. De wettelijke eisen die gesteld worden aan de jaarrekening, hangen af van de grootte en de rechtsvorm van uw onderneming. Wij stellen de  jaarrekening voor u samen en zorgen ervoor dat deze voldoet aan de wettelijke eisen volgens het jaarrekeningenrecht.

Bedrijfsadvies voor het beste perspectief

Naast terugkijken op bedrijfsresultaten, is accountancy echter vooral ook vooruitkijken. Wat betekenen de cijfers voor de toekomst? Bent u op de goede weg met uw bedrijf? Moet er bijgestuurd worden? Is er ruimte voor nieuwe investeringen, voor uitbreiding? Zo ja, hoe kunt u deze vernieuwingen dan het beste aanpakken? Wij adviseren u hierin graag en kundig. We brengen voor u in beeld waar mogelijkheden en risico’s liggen. Samen met u kijken we naar mogelijkheden om meer rendement uit uw onderneming te halen. We onderzoeken mogelijke investeringsvormen en wat hierbij passende rechtsvormen zijn. Ook brengen we voor u subsidiemogelijkheden in kaart, waaronder mogelijke fiscale subsidies en personeelssubisidies.

Due diligence onderzoek

Wij kunnen voor u een due diligence onderzoek uitvoeren. Voor beslissingen over investeringen, maar ook een overname, fusie of management buy-out, kan een dergelijk boekenonderzoek doorslaggevend zijn. Een due diligence onderzoek is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de sterke en zwakke kanten van een bedrijf. U voorkomt hiermee dat u, als overnemende partij, met onaangename verrassingen wordt geconfronteerd.

Ondernemingsplan opstellen

Start u met een bedrijf? En wilt u in aanmerking komen voor financiering bij de bank of een andere financiële instelling? De cijfermatige onderbouwing van uw ondernemingsplan is hierbij cruciaal. Veelal zal een bank u om een accountantsverklaring vragen. U kunt hiertoe uw financiën door ons laten doorlichten en beoordelen. Ook bieden wij ondersteuning bij het opstellen van uw ondernemingsplan.

Bezoekadres

Deventerstraat 379
7322 RH Apeldoorn

tel. 055 – 366 01 55

Postadres

Postbus 442
7300 AK Apeldoorn

Bel mij

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.