Stel ons een vraag

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.

Waar vindt u ons

Open
Close

Een zelfstandige projectmanager heeft na enkele jaren met hoge omzetten een slechtere periode. Hij neemt wel deel aan aanbestedingsprocedures, maar deze inspanningen zijn steeds minder succesvol. Omzet blijft uit, terwijl hij wel kosten blijft maken. De Belastingdienst stelt dat geen sprake meer is van een bron van inkomen en weigert kostenaftrek.

Overwegingen rechter
Vast staat dat de projectmanager deelneemt aan het economische verkeer en daarmee geldelijk voordeel beoogt te behalen. De vraag is of met de werkzaamheden naar maatschappelijke opvattingen ook redelijkerwijs (objectief) een voordeel kan worden verwacht, waarbij louter fiscale resultaten buiten beschouwing worden gelaten. Nu sprake is van negatieve resultaten ligt de bewijslast hiervan bij de projectmanager.

Oordeel rechter
De projectmanager is in zijn bewijslast geslaagd. Hij voert dezelfde werkzaamheden al sinds vele jaren uit, waarbij steeds sprake was van een bron van inkomen. Bovendien was kort geleden nog sprake van aanzienlijke positieve resultaten. Deelname aan aanbestedingsprocedures was toen wel, en nu helaas niet succesvol. Daarom is volgens de rechter sprake van een bron van inkomen.

Kostenaftrek
De projectmanager stelt dat hij een aftrekpost van € 4.590 kan opvoeren voor de uren die hij vergeefs aan de aanbestedingsprocedures heeft besteed. Dat is niet het geval. De enkele omstandigheid dat hij werkzaamheden heeft verricht in de vorm van bestede tijd vormt geen voor aftrek in aanmerking komende kostenpost. Wel kan de projectmanager € 1.953 aan gemaakte externe kosten in aftrek brengen.

Let op: Inspanningen van een zelfstandige om aan opdrachten te komen kunnen het ene jaar zeer succesvol zijn en een jaar later zonder resultaat blijven. Dat betekent niet dat dan per direct geen sprake meer is van een bron van inkomen.

Belastingdienst op Marktplaats en Vinted

23 - februari - 2024

Als u wat meer verkoopt via Marktplaats of Vinted, komt u in beeld bij de de Belastingdienst. Hoezo?

Lees verder »

Werkgever verrekent doorbetaalde rookpauzes

20 - februari - 2024

Bij einde contract van een secretaresse verrekent de werkgever haar doorbetaalde rookpauzes. Hoe oordeelt de rechter?

Lees verder »

Bezoekadres

Deventerstraat 379
7322 RH Apeldoorn

tel. 055 – 366 01 55

Postadres

Postbus 442
7300 AK Apeldoorn

Bel mij

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.