Assistent Accountant gezocht!

Stel ons een vraag

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.

Waar vindt u ons

Open
Close

Een financieel adviseur (DGA) opereert vanuit een eigen BV. Een relatie waarmee hij samenwerkt, raakt betrokken bij een tweetal faillissementen. De DGA wordt zelf verdacht van betrokkenheid bij faillissementsfraude, maar wordt vrijgesproken. De BV heeft de advocaatkosten voor de DGA betaald. De Belastingdienst weigert aftrek van de BTW over deze kosten. Terecht?

Met wie heeft de advocaat gecontracteerd?
De rechter stelt vast dat de BV het advocatenkantoor opdracht heeft gegeven. Het advocatenkantoor heeft vervolgens voor de verleende rechtsbijstand facturen uitgereikt aan de BV, die de facturen heeft betaald.

Hoezo aftrek BTW bij BV over kosten voor DGA?
Er is recht op aftrek van BTW bij een rechtstreeks en onmiddellijk verband met de economische activiteit van de BV in haar geheel. Daarvan is sprake als door de BV verworven diensten noodzakelijk zijn voor zijn bedrijfsvoering en zij zonder die diensten zijn economische activiteit niet zou kunnen uitoefenen of voortzetten. Dat geldt ook als de oorzaak van de kosten (uiteindelijk) is terug te voeren op een handeling die een bestuurder of werknemer van de BV heeft verricht in het kader van activiteiten die zich buiten die onderneming afspeelden. Het is wel aan de BV om die noodzaak aannemelijk te maken.

Waarom heeft de BV de advocaat ingeschakeld?
Na de aanvang van de strafzaak kreeg de BV geen opdrachten meer vanwege de beschadigde reputatie van haar DGA. De rechter vindt dit een valide argument voor de BV om op eigen kosten een advocaat in te schakelen, ook al had de DGA daarbij ook persoonlijk baat.

 

Uitsluiting aftrek kosten voor werknemers
Deze regeling sluit de aftrek van omzetbelasting uit voor zover de goederen of de diensten worden gebezigd voor persoonlijke doeleinden van het personeel. Dat geldt in beginsel ook voor betaalde kosten van rechtsbijstand bij strafrechtelijke vervolging van een eigen werknemer.

Deze uitsluiting van aftrek is echter niet van toepassing indien bijzondere omstandigheden de werkgever dwingen tot het afnemen van de diensten. Daarvan is sprake als de uitgaven primair worden gedaan in het belang van de onderneming zelf, en het persoonlijke voordeel van de werknemer, zo al aanwezig, voor de werkgever van ondergeschikt belang is.

Tip: Een BV kan in het algemeen geen BTW aftrekken over kosten die ze maakt in het belang van haar DGA. Persoonlijke omstandigheden bij de DGA kunnen er echter toe leiden dat de uitoefening van de onderneming van de BV in gevaar komt. Als de BV kosten maakt om dat te voorkomen, dient ze haar eigen ondernemingsbelang en is de BTW toch aftrekbaar. 

Minderheidsaandeelhouders verzekerd

26 - januari - 2021

Een BV heeft vier soorten aandelen: A, B, C en gewone. De gewone aandelen hebben in het totaal 28,47% stemrecht. Managers hebben ieder via een eigen management-bv een derde van de gewone aandelen, dus ieder 9,49%. Zijn de managers verzekerd voor de werknemersverzekeringen en dus premies WW, WAO, WIA en ZW verschuldigd? Zelf vinden ze […]

Lees verder »

Rittenadministratie hersteld

21 - januari - 2021

Een zzp-er heeft een Peugeot 3008 op de zaak. In privé is er een Peugeot 306. Voor de zakelijke auto houdt hij in Excel een rittenadministratie bij. Tijdens een boekenonderzoek blijkt dat de Excel beschadigd is. De zzp-er maakt een reconstructie met het nog leesbare deel van de Excel, zijn urenregistratie, zijn agenda, zijn facturen […]

Lees verder »

Archief nieuwssignalen
Bezoekadres

Deventerstraat 379
7322 RH Apeldoorn

tel. 055 – 366 01 55

Postadres

Postbus 442
7300 AK Apeldoorn

Bel mij

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.