Stel ons een vraag

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.

Waar vindt u ons

Open
Close

Een man werkt als chauffeur voor Uber. Hij komt in conflict met de Belastingdienst over de vraag of deze activiteit een onderneming is of resultaat uit werkzaamheden. Het verschil zit in toepassing van de fiscale faciliteiten voor ondernemers. Denk aan de MKB-winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek. Hoe luidt het oordeel van de rechter?

Fiscaal ondernemerschap
Het antwoord op de vraag of sprake is van een onderneming in fiscale zin, is afhankelijk van een weging van verschillende factoren. Het gaat daarbij onder meer om de duurzaamheid en de omvang van de verrichte werkzaamheden, de beschikbare tijd, de winstverwachting, het ondernemersrisico, de omvang van de bruto-inkomsten, de omvang van de investeringen, het aantal opdrachtgevers en de bekendheid die naar buiten aan de werkzaamheden wordt gegeven.

Uber bepaalt
De man heeft met zijn auto voor verschillende personen ritten verricht, die hij allemaal via Uber heeft gekregen. De man bepaalt zelf alleen wanneer en hoeveel uren hij beschikbaar is om ritten uit te voeren en welke ritten hij vervolgens accepteert. Uber bepaalt de ritprijs. Uber regelt de betalingen, maar ook een groot aantal andere zaken rondom het personenvervoer. In feite bepaalt Uber onder welke voorwaarden iemand als chauffeur mag werken. Zo diende de man aan Uber een verklaring omtrent gedrag te overleggen, een bepaalde leeftijd te hebben, te verschijnen op het kantoor van Uber om een examen te doen en een overeenkomst te tekenen. Ook werd bekeken of de auto waarmee hij de ritten zou maken, voldeed aan de standaard van Uber. Daarnaast was de man verplicht een commissie te betalen aan Uber om gebruik te kunnen maken van haar diensten, zoals het platform waarmee hij de aangeboden ritten kon accepteren. Ook konden bij Uber trainingen gevolgd worden.

Oordeel rechter
Het ondernemersrisico is beperkt tot eventuele schade aan de eigen auto. Daar tegenover staat dat de man verzekerd is van inkomen doordat hij enkel een app of een website hoeft op te starten en vervolgens de aangeboden ritten hoeft te accepteren.

De rechtbank concludeert dat sprake is van één opdrachtgever en dat de mate van zelfstandigheid gering is. Er zijn geen investeringen gedaan. De man had al een auto. Aan de activiteiten voor Uber gaf hij geen bekendheid naar buiten.

De man heeft volgens de rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat hij voldaan heeft aan de criteria voor fiscaal ondernemerschap. Daarom heeft hij geen recht op fiscale ondernemersfaciliteiten.

Tip: Fiscale ondernemersfaciliteiten verlagen de te betalen inkomstenbelasting. Maar voor fiscaal ondernemerschap gelden criteria. De belastingplichtige moet aannemelijk maken dat hij hieraan voldoet. Het is verstandig om, voordat u ondernemersactiviteiten start, fiscaal advies in te winnen.

Regulering van werk: rapport commissie Borstlap (4)

20 - februari - 2020

Onlangs is het rapport van de Commissie Regulering van werk – onder leiding van Hans Borstlap – gepresenteerd. Het bevat vijf bouwstenen voor verbetering. Nummer een, twee en vier hebben we al besproken. De derde bouwsteen gaat over het voorkomen van kennisveroudering van werkenden. Wat stelt de Commissie voor?

Lees verder »

Teveel opgenomen uit eigen B.V.

18 - februari - 2020

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft aan zijn B.V. een rekening courantschuld en een schuld voor zijn eigen woning. De rekening courantschuld neemt elk jaar toe door privé-opnames en de rente over de schulden. Er zijn geen zekerheden gesteld en er is geen aflossingsverplichting. Als de schulden samen hoger zijn dan de totale winstreserve van de B.V. […]

Lees verder »

Bezoekadres

Deventerstraat 379
7322 RH Apeldoorn

tel. 055 – 366 01 55

Postadres

Postbus 442
7300 AK Apeldoorn

Bel mij

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.