Stel ons een vraag

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.

Waar vindt u ons

Open
Close

Een medewerker die in loondienst is bij een ziekenhuis, geeft vanuit zijn eenmanszaak  reanimatiecursussen. Daarmee behaalt hij in een jaar een omzet van ruim € 56.000. Hij is er 1398 uren mee bezig. In dat jaar werkt hij 159 dagen in het ziekenhuis, totaal 1544 uren exclusief reistijd en vakantie. Heeft de ondernemer recht op zelfstandigenaftrek?

Grotendeelscriterium
De Belastingdienst corrigeert de aangifte inkomstenbelasting en schrapt de geclaimde zelfstandigenaftrek. Waarom?

Naast het bekende urencriterium (kort gezegd: minimaal 1.225 uren in het jaar werkzaam zijn als ondernemer) moet de ondernemer ook voldoen aan het grotendeelscriterium. Dit houdt in dat meer dan de helft van de voor werkzaamheden beschikbare tijd dient te worden besteed aan de onderneming.

Niet in geschil is dat de ondernemer meer dan 1.225 uren aan de onderneming heeft besteed. Partijen zijn het er verder over eens dat in het jaar 1.398 uren direct toewijsbaar zijn als aan de onderneming bestede uren en dat in dienstbetrekking 1.544 uur exclusief reistijd is gewerkt. Dat betekent dat de ondernemer niet aan het grotendeelscriterium voldoet. Immers, met die verhouding aan bestede uren voldoet hij niet aan het vereiste dat hij meer tijd aan de werkzaamheden ten behoeve van de onderneming heeft besteed dan aan de dienstbetrekking.

In principe wordt dus niet aan de vereisten van het urencriterium voldaan, en heeft de Belastingdienst de zelfstandigenaftrek terecht gecorrigeerd.

Verwevenheid?
De ondernemer betoogt echter dat de werkzaamheden die hij in dienstbetrekking en de werkzaamheden die hij in zijn onderneming verricht zodanig verweven zijn, dat de uren besteed in dienstbetrekking voor toepassing van het grotendeelscriterium ook moeten worden toegerekend aan de tijd besteed aan de onderneming. In het ziekenhuis is hij namelijk cursusleider en reanimatie-coördinator. Desgevraagd heeft de ondernemer op de zitting aangegeven dat een derde deel van de uren uit dienstbetrekking (circa 514 uur) om die reden dient te worden toegerekend aan de aan de onderneming bestede tijd. Deze redenering wijst de rechter af wegens strijd met de bedoeling van de wetgeving.

Conclusie
De Belastingdienst heeft de zelfstandigenaftrek terecht geschrapt omdat niet is voldaan aan het grotendeelscriterium.

Let op: De vraag is hoe het netto nadeel van het schrappen van de zelfstandigenaftrek zich verhoudt tot de beloning voor de uren die de ondernemer minder aan de baan in het ziekenhuis had moeten besteden om wel recht op zelfstandigenaftrek te krijgen. Overigens wijzigt dat sommetje natuurlijk als hij een deel van die vrijgekomen uren als ondernemersuren zou hebben ingevuld.

Vaststellingsovereenkomst en nieuwe baan

16 - april - 2024

Bij concreet uitzicht op betaald werk geen vergoeding bij beeëindiging contract. Maar wat is concreet uitzicht?

Lees verder »

Verlies bij verkoop aan eigen BV aftrekbaar?

11 - april - 2024

Een privé projectontwikkeling mislukt en de DGA verkoopt de rechten met verlies aan zijn eigen BV. is het verlies aftrekbaar?

Lees verder »

Bezoekadres

Deventerstraat 379
7322 RH Apeldoorn

tel. 055 – 366 01 55

Postadres

Postbus 442
7300 AK Apeldoorn

Bel mij

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.