Loonadministrateur gezocht!

Stel ons een vraag

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.

Waar vindt u ons

Open
Close

Een zoon neemt de modezaak van zijn ouders over. Het winkelpand huurt hij van hun BV. De zaak loopt slecht. Naast leningen van de bank heeft de zoon leningen van de BV van de ouders. In de aangifte vennootschapsbelasting claimt de BV van de ouders een afwaarderingsverlies op de leningen. De Belastingdienst staat dit niet toe.

Volgens de Belastingdienst waren de leningen onzakelijk. Dan kan van aftrekbaar afwaarderingsverlies geen sprake zijn.

Onzakelijke leningen
De rechter is het met de Belastingdienst eens. Een onafhankelijke derde zou niet, onder verder gelijke voorwaarden en omstandigheden, deze leningen hebben verstrekt tegen een winstonafhankelijke rente. De rechtbank houdt daarbij rekening met de volgende feiten:

  1. een schriftelijke vastlegging ontbreekt, wat in derdenverhoudingen ongebruikelijk is wegens mogelijke bewijsproblematiek bij nakomingsgeschillen;
  2. de voorwaarden waaronder de verschillende banken in het verleden gelden uitleenden aan de zoon waren niet vergelijkbaar met die waaronder de leningen door de BV zijn verstrekt;
  3. een aflossingsschema en zekerheden ontbreken;
  4. de directe opeisbaarheid heeft geen reële betekenis, zodat de leningen materieel moeten worden gekwalificeerd als aflossingsvrije leningen met een onbepaalde looptijd.

Het voorgaande betekent dat de BV zich langdurig heeft blootgesteld aan de negatieve kredietrisico’s die met de verstrekking van de leningen gepaard zijn gegaan. Het is aannemelijk dat een onafhankelijke derde onder verder gelijke voorwaarden en omstandigheden geen genoegen zou nemen met een niet van de winst afhankelijk rendement op die leningen.

Tip: Ouders springen vaak tijdelijk financieel bij als na overname van hun zaak door een van de kinderen betalingsproblemen ontstaan. Een goede uitvoering van dergelijke leningen is bepalend voor de fiscale gevolgen. We adviseren u hier graag over.

Ontslag om coronaposts LinkedIn

21 - september - 2021

Een stafmedewerkster kennismanagement van een zorginstelling krijgt een waarschuwing vanwege haar LinkedIn-posts waarin ze zeer kritische berichten over het landelijke vaccinatie- en testbeleid deelt. Ze gaat er echter mee door. Haar werkgever volgt het landelijke beleid en vindt dat de gedeelde berichten voor haar mogelijk schadelijk zijn. Een verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst volgt.

Lees verder »

Aandelen BV vader te goedkoop gekocht

16 - september - 2021

Vader heeft een holding-BV die met name belegt in verhuurde panden. Hij schenkt in een gecompliceerde herstructurering aan elk van zijn twee kinderen € 5.000 waarmee ze ieder 5% van de aandelen van de Holding-BV kopen. De Belastingdienst corrigeert de verkoopprijs naar ruim € 500.000 en legt vader een navorderingsaanslag op.

Lees verder »

Bezoekadres

Deventerstraat 379
7322 RH Apeldoorn

tel. 055 – 366 01 55

Postadres

Postbus 442
7300 AK Apeldoorn

Bel mij

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.