Stel ons een vraag

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.

Waar vindt u ons

Open
Close

Onlangs is de Wet minimumbeloning zelfstandigen in concept gepubliceerd. Alle zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. Het is de bedoeling dat deze wet op 1 januari 2021 ingaat. Maar eerst kan eenieder tot 9 december 2019 reageren op het wetsvoorstel. Wat zijn de hoofdlijnen van het onderdeel minimumbeloning?

Het minimumtarief van 16 euro per uur moet voorkomen dat mensen voor een tarief werken waar ze niet van kunnen leven of waarmee ze onvoldoende verdienen om zich te verzekeren of om te sparen voor slechtere tijden. Zowel de zzp‘ers met zakelijke klanten als met particuliere klanten moeten straks minimaal dit bedrag per uur gaan verdienen. Jaarlijks op 1 januari wordt het minimumtarief geïndexeerd.

Het minimumtarief gaat gelden voor alle uren die een zzp’er aan een opdracht besteedt. Er is rekening mee gehouden dat zzp’ers gemiddeld een derde van hun tijd moeten besteden aan overige werkzaamheden, zoals acquisitie en administratie.

Het tarief is exclusief directe kosten die een zzp’er voor een klus maakt: kosten voor materiaal komen dus bovenop de 16 euro per uur.

Aan de opdracht toe te rekenen kosten en uren

  • kosten en tijd voor de voorbereiding en de feitelijke uitvoering van de opdracht
  • kosten en tijd voor vervoer in het kader van de opdracht, met uitzondering van de kosten voor vervoer van en naar de vaste woon- of verblijfplaats en voor vervoer tussen bestemmingen van verschillende opdrachten.

Niet aan de opdracht toe te rekenen kosten en uren

  • kosten en tijd voor acquisitie- en representatie
  • kosten en tijd voor administratie
  • kosten en tijd voor scholing, studie en vakliteratuur
  • verzekeringspremies, tenzij de verzekering enkel is afgesloten voor de opdracht
  • kosten voor communicatie en communicatiemiddelen
  • kosten en tijd voor het opstellen en ondertekenen van de zelfstandigenverklaring
  • kosten en tijd voor bedrijfsmiddelen die voor meerdere opdrachten worden of zullen worden gebruikt
  • kosten en tijd voor de ontwikkeling van een dienst indien deze dienst voor meerdere opdrachtgevers wordt of zal worden verricht.

Let op: De berekeningswijze van de voorgestelde minimumbeloning is dus verre van eenvoudig. In de loop van 2020 zullen er ongetwijfeld nog vele wijzigingen en details volgen. We houden u op de hoogte.

Excessief lenen van uw BV

03 - juli - 2020

Leent u meer dan € 500.000 van uw eigen BV? Onlangs is het wetsvoorstel ingediend dat excessieve leenverhoudingen tussen BV’s en hun aandeelhouders ontmoedigt. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2023. Het wetsvoorstel wijkt af van eerdere aankondigingen. Wat zijn de hoofdlijnen?

Lees verder »

NOW 2.0 aanvragen

03 - juli - 2020

Vanaf 6 juli 2020 kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020. Het UWV streeft ernaar om binnen 2 à 4 weken na aanvraag de eerste termijn van uw voorschot te betalen. Uw aanvraag moet dan wel volledig zijn. U ontvangt in die […]

Lees verder »

Bezoekadres

Deventerstraat 379
7322 RH Apeldoorn

tel. 055 – 366 01 55

Postadres

Postbus 442
7300 AK Apeldoorn

Bel mij

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.