Stel ons een vraag

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.

Waar vindt u ons

Open
Close

Het kabinet wil belasting gaan heffen over het werkelijke rendement in Box 3. In het coalitieakkoord is afgesproken om dit stelsel in 2025 in te voeren. Het kabinet heeft inmiddels besloten om dit uit te stellen tot 2026. De overbruggingswetgeving volgens de zogenaamde spaarvariant blijft daarom een jaar langer bestaan. Spaarders zullen tijdens de overbruggingsfase vrijwel geen belasting in Box 3 betalen als het rendement op spaargeld op het huidige lage niveau blijft.

Waarom uitstel?
De uitspraak over Box 3 van de Hoge Raad eind december vorig jaar heeft druk gelegd op het tijdpad. Daarom is besloten om opnieuw een onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid. Eind 2021 werd aangenomen dat het tijdpad haalbaar was onder drie randvoorwaarden, waaronder het uitblijven van aanvullende beleidsinitiatieven. Onder andere als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad en de daarmee samenhangende nieuwe wetgeving, zowel voor het rechtsherstel als de overbruggingswetgeving, wordt niet meer aan deze randvoorwaarden voldaan.

In het nieuwe onderzoek is rekening gehouden met de actuele stand van alle zaken die van invloed zijn op het tijdpad, zoals het wetgevend traject, de modernisering van het ICT-landschap van de Belastingdienst en de samenwerking met de ketenpartners, zoals banken en verzekeraars. Uit het onderzoek volgt dat een succesvolle implementatie in 2025 niet realistisch is.

Nieuw Box 3-stelsel
Uitgangspunt wordt dat het vermogen inkomsten oplevert, bijvoorbeeld rente op spaargeld, of rendement op beleggingen. Er wordt nu nog gerekend met een vast percentage waar u belasting over betaalt. Het kabinet wil dat aanpassen, waardoor u alleen belasting betaalt over uw echte inkomsten uit vermogen. 

Overbruggingswetgeving
Voor de tussenliggende jaren komt het kabinet met overbruggingswetgeving. In die tijdelijke wetgeving wordt uitgegaan van de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen en van het werkelijke rendement daarop, in plaats van een fictieve verdeling. Hierdoor wordt al zo goed mogelijk aangesloten bij het werkelijk behaalde rendement. Spaarders betalen – net zoals bij het stelsel op basis van werkelijk rendement – bij de huidige lage rentestanden daardoor vrijwel geen belasting in Box 3.

Let op: De overbruggingswetgeving wordt met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Op Prinsjesdag maakt het kabinet ook de besluitvorming over niet-bezwaarmakers in Box 3 bekend.

Belastingplannen Prinsjesdag: DGA

22 - september - 2022

Ook voor de DGA zijn er op Prinsjesdag fiscale kabinetsplannen voor 2023 gepresenteerd. Enkele voorstellen waren al eerder aangekondigd. We geven een hierna overzicht van de maatregelen die gevolgen hebben voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV.

Lees verder »

Geen bezwaar, rechtsherstel Box 3?

22 - september - 2022

Het kabinet heeft verschillende scenario’s uitgewerkt voor rechtsherstel aan de niet-bezwaarmakers. Deze variëren van volledig rechtsherstel tot rechtsherstel toegespitst op spaarders met kleinere vermogens in Box 3. Op Prinsjesdag is het kabinetsbesluit hierover gepubliceerd. Wat heeft het kabinet besloten en waarom?

Lees verder »

Bezoekadres

Deventerstraat 379
7322 RH Apeldoorn

tel. 055 – 366 01 55

Postadres

Postbus 442
7300 AK Apeldoorn

Bel mij

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.