Stel ons een vraag

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.

Waar vindt u ons

Open
Close

Een dame werkt fulltime bij de gemeente. Daarnaast houdt ze zich bezig met de ontwikkeling, productie en marketing van mocktails. Dat zijn alcoholvrije cocktails, bereid uit frisdranken, vruchtensappen, fruit, siropen en andere alcoholvrije ingrediënten. Deze activiteit leidt tot een verlies van bijna € 60.000. Is dit een aftrekbaar ondernemersverlies? Hoe oordeelt de rechter hierover?

Voor de bepaling of sprake is van een bron van inkomen worden drie algemene voorwaarden gesteld: deelname aan het economische verkeer, het (subjectieve) oogmerk om voordeel te behalen en de (objectieve) verwachting dat het voordeel redelijkerwijs – in de toekomst – kan worden behaald. Met andere woorden, inkomensbestedende activiteiten vallen buiten het fiscale inkomensbegrip, ook al zouden zij enige opbrengst genereren. Activiteiten die winstpotentie hebben, ook al wordt er vooralsnog verlies geleden, behoren daar wel toe.

Marktonderzoek en businessplan
De onderneemster heeft via een hogeschool uitgebreid marktonderzoek laten doen. Daaruit volgt dat de markt weliswaar wordt gedomineerd door een aantal grote spelers, maar dat er bij juiste marketing mogelijkheden zijn voor nieuwe kleine merken. Wel wordt als uitdaging de financiële slagkracht aangestipt die nodig is om een marktaandeel te kunnen verwerven.

De onderneemster heeft ook een businessplan voor de nieuwe drank opgesteld met onder meer analyses van financieringsbehoefte, omzetdoelstelling, inkoopprognose en een exploitatiebegroting.

Uit het businessplan en het marktonderzoek maakt de rechter op dat de onderneemster op een gestructureerde wijze een duidelijke visie had op het ontwikkelen en vermarkten van een nieuwe alcoholvrije drank.

Steun van ervaren ondernemer
Daarbij heeft zij in een latere fase de steun gezocht en gevonden bij een ondernemer met de nodige ervaring bij het op de markt brengen van een nieuwe drank. Deze ondernemer heeft niet alleen adviezen gegeven, maar ook financieel geholpen bij opslag van voorraden en bij de introductie op een foodbeurs in Frankrijk. Ze hadden het plan om hun samenwerking te intensiveren waarbij zij de marketing en sales van het product voor haar rekening zou nemen en hij de distributie.

Subsidie Foodvalley en ondersteuning RVO
Vanwege het veelbelovende product heeft Foodvalley een subsidie toegekend. Ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zag, gegeven de ondersteuning die van daaruit werd verleend bij marktonderzoek, reële potentie in het product.

Oordeel rechter
Volgens de rechter was er redelijkerwijs voordeel te verwachten van de nieuw ontwikkelde alcoholvrije drank. Het was niet alleen de subjectieve verwachting van de onderneemster dat voordeel behaald kon worden met het drankje, er waren ook voldoende anderen die er perspectief in zagen. Zelfs in die mate dat zij financieel hebben bijgedragen en tot een verdere samenwerking wilden komen.

Tip: Een activiteit met winstpotentie kan in het begin verlies opleveren, dat fiscaal aftrekbaar ondernemingsverlies vormt. Het is wel aan de ondernemer om de winstpotentie aannemelijk te maken.

Vaststellingsovereenkomst en nieuwe baan

16 - april - 2024

Bij concreet uitzicht op betaald werk geen vergoeding bij beeëindiging contract. Maar wat is concreet uitzicht?

Lees verder »

Verlies bij verkoop aan eigen BV aftrekbaar?

11 - april - 2024

Een privé projectontwikkeling mislukt en de DGA verkoopt de rechten met verlies aan zijn eigen BV. is het verlies aftrekbaar?

Lees verder »

Bezoekadres

Deventerstraat 379
7322 RH Apeldoorn

tel. 055 – 366 01 55

Postadres

Postbus 442
7300 AK Apeldoorn

Bel mij

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.