Stel ons een vraag

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.

Waar vindt u ons

Open
Close

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV heeft in privé een pand gekocht, naast een pand van zijn broer. Met een nieuw opgerichte BV willen ze de panden herontwikkelen tot seniorenappartementen. Dat gaat niet goed en ze verkopen de rechten met verlies aan de BV van de DGA. Is dit verlies aftrekbaar?

Negatief resultaat uit overige werkzaamheden?
Volgens de wet wordt onder een werkzaamheid mede begrepen het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, zoals bij het uitponden van onroerende zaken, het in belangrijke mate door de belastingplichtige zelf verrichten van groot onderhoud of andere aanpassingen aan een zaak, of het aanwenden door de belastingplichtige van voorkennis of daarmee vergelijkbare bijzondere vormen van kennis. De werkzaamheid moet zijn gericht op het behalen van – redelijkerwijs te verwachten – voordelen die het bij normaal actief vermogensbeheer te verwachten rendement te boven gaan.

Volgens de DGA is sprake van een aftrekbaar negatief resultaat uit overige werkzaamheden. Omdat de DGA een aftrekpost bepleit, krijgt hij de bewijslast dat sprake is van een aftrekbaar verlies.

Toetsing rechter
De DGA stelt dat hij verwachtte dat de waarde van de grond door de ontwikkeling van de appartementsrechten zou stijgen en betoogt dat daarmee voldaan is aan het criterium dat een voordeel werd beoogd. Nu de feitelijke opbrengst echter beperkt blijft tot die grondwaarde, is de rechter van oordeel dat de gesloten overeenkomst geen voordeel in het vooruitzicht stelt dat kon worden beïnvloed door een eventuele werkzaamheid van de DGA. Dit betekent dat het voordeel voor de DGA het redelijkerwijs te verwachten rendement bij normaal actief vermogensbeheer niet te boven kon gaan en dat geen sprake is van een (negatief) resultaat uit overige werkzaamheden.

Let op: Er lijkt hier sprake van een op zichzelf belaste activiteit die toch tot verlies heeft geleid, dat aftrekbaar zou moeten zijn. Maar de rechter toetst de contracten gedetailleerd en concludeert daaruit dat van een echt voordelig resultaat uit werkzaamheden nooit sprake had kunnen zijn.

Verlagen veilingkosten waarde kunst in erfenis?

17 - mei - 2024

Stel, u erft kunst en verkoopt deze direct op een veiling. Verlagen de veilingkosten de waarde voor de erfbelasting?

Lees verder »

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

14 - mei - 2024

Het wettelijk minimumuurloon gaat per 1 juli 2024 omhoog van € 13,27 naar € 13,68 bruto. Het referentiemaandloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 2.133,60 per maand.

Lees verder »

Bezoekadres

Deventerstraat 379
7322 RH Apeldoorn

tel. 055 – 366 01 55

Postadres

Postbus 442
7300 AK Apeldoorn

Bel mij

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.