Stel ons een vraag

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.

Waar vindt u ons

Open
Close

Als u een fiets van de zaak ook privé mag gebruiken, geldt een bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs. De DGA en de zelfstandige ondernemer kunnen de kosten van de fiets in hun BV of onderneming in aftrek brengen. Soms zelfs meer dan de kosten. Voor welke fietsen krijgt u in 2022 investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek? 

Wat is eigenlijk een fiets?
Een fiets is wat volgens het spraakgebruik fiets heet. Een stadsfiets, omafiets, racefiets, mountainbike, elektrische fiets en e-bike vallen daaronder, een speed pedelec ook. Dat is een gekentekende fiets met elektrische trapondersteuning en een maximale snelheid tussen de 25 en 45 km per uur. Een bromfiets of snorfiets gelden echter niet als fiets. Het element ‘zelf trappen’ ontbreekt.

Kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA)
Voor de fiets van de zaak komt de ondernemer in aanmerking voor kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA). Verdedigbaar lijkt dat dit ook geldt voor de werkgever en de BV met de DGA als werknemer.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en vervroegde afschrijving (VAMIL)
Voor het jaar 2022 staan de speed pedelec en de elektrische bakfiets op de Milieulijst, omdat ze leiden tot het verbeteren van de luchtkwaliteit en het reduceren van broeikasgassen.

De speed pedelec (Code B3118) geeft recht op extra aftrek: 27% Milieu-investeringsaftrek (MIA). Daarnaast mag u van de investering 75% vervroegd afschrijven (VAMIL).

Een elektrische bakfiets (Code F3119) die is bestemd voor het bedrijfsmatig vervoer van goederen of personen – waarbij de aanschaf per bakfiets ten minste € 4.000 bedraagt – met daarnaast al dan niet een aanhangwagen, wisselaccu(’s) en een oplaadstation, geeft zelfs recht op 45% Milieu-investeringsaftrek (MIA). U mag van de investering 75% vervroegd afschrijven (VAMIL).

Tip: Een speed pedelec en een elektrische bakfiets zijn niet goedkoop, maar fiscaal zeer voordelig.   

Geen bezwaar, geen rechtsherstel box 3

20 - mei - 2022

Een belastingplichtige die voor box 3 niet viel onder de massaalbezwaarprocedure en van wie de aanslag inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 onherroepelijk vaststaat, heeft geen recht op rechtsherstel. In dat geval bestaat ook geen recht op ambtshalve vermindering van de aanslag. Dat heeft de Hoge Raad op 20 mei 2022 geoordeeld.

Lees verder »

Minimumloon stijgt per 1 juli 2022

20 - mei - 2022

Uitgangspunt van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is dat de algemene welvaartsontwikkeling zo mogelijk ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden. Wat betekent dit per 1 juli 2022?

Lees verder »

Bezoekadres

Deventerstraat 379
7322 RH Apeldoorn

tel. 055 – 366 01 55

Postadres

Postbus 442
7300 AK Apeldoorn

Bel mij

Uw gegevens zijn verstuurd. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Ik geef toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven staat in de privacyverklaring.